Lions for Lambs

Lions for Lambs

Lions for Lambs

Lions For Lambs บอกเล่าเรื่องราวสะเทือนอารมณ์อันซับซ้อนของคนหลายๆคนในช่วงท้ายๆของสงครามต่อต้านการก่อการร้ายของสหรัฐฯ เมื่อวุฒิสมาชิกคนหนึ่งพยายามใช้กลยุทธ์สร้างความเข้าใจกับนักข่าว , ศาสตราจารย์ทียึดมั่นในอุดมการณ์ พยายามโน้มน้าวลูกศิกษ์ที่เก่งที่สุดของเขา ให้เปลี่ยนทางเดินชีวิตและ ชายหนุ่มสองคน ที่ต่อสู้กับยอดเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะในอัฟกานิสถานโดยหวังที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความหมายจนนำไปสู่การเข้าร่วมกองทัพสหรัฐฯและใช้ชีวิตอยู่กับลูกมะเดื่อ