The Bucket list

The Bucket list

The Bucket list

เมื่อชายสองคนที่ไม่มีอะไรเหมือนกันเลยยกเว้นป่วยเป็นโรคมะเร็งและรู้ว่าพวกเขากำลังจะตายในไม่ช้า ทั้งสองตัดสินใจว่าก่อนตายพวกเขามีอะไรที่จะต้องทำ พวกเขาจึงทำรายชื่อขึ้นมา ออกจากโรงพยาบาล และ ออกเดิน ทางไปทำสิ่งที่พวกเขาเขียนขึ้นมาให้เสร็จ

คนหนึ่งฉลาดพอที่จะเข้าวิทยาลัยแต่กลับทำงานเป็นช่างเครื่องตลอดชีวิต อีกคนเป็นเจ้าของโรงพยาบาลที่พวกเขาทั้งสองเข้ารับการรักษาแต่จริงๆแล้วก็เพียงแค่ส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลเท่านั้น ในที่สุดทั้งสองซึ่งมีเวลาเหลือน้อยเต็มทีและไม่มีอะไรจะเสียก็พบว่าชีวิตเป็นสิ่งที่น่าประทับใจ ลึกล้ำ และเต็มไปด้วยเรื่องน่าขบขัน