Top Gun

Top Gun

Top Gun

มาเวอริค นักบินผู้มีปมในอดีต เกี่ยวกับการเสียชีวิตของพ่อเขา ในการต่อสู้ซึ่งทำให้คนอื่นเสียชีวิตไปด้วย เนื่องจากความผิดพลาดของพ่อ และมันยังคงฝังตรึงในใจเขาอยู่อย่างนั้นเมื่อได้เข้าสู่ Top Gun Naval Flying School ที่นั่นเขาต้องต่อสู้กับทัศนคติของนักบินคนอื่น ๆ มาเวอริคต้องต่อสู้เพื่อให้ได้เป็นนักบินที่ยอดเยี่ยม รวมถึงพิชิตใจ ชาร์ลี ครูสาวซึ่งเป็นพลเรือน