Far and Away

Far and Away

Far and Away

Far and Away (ไกลเพียงใดก็จะไปให้ถึงฝัน) โจเซฟ โดเนลลี่ ชาวนายากจนที่ต้องเช่าที่นาทำนา โดยเขาพยายามนำความยุติธรรมมาใช้กับเจ้าของที่จอมกดขี่ แต่เขายังมี แชนน่อน ลูกสาวเจ้าของที่ดิน ที่อยู่เคียงข้างเขาและยังเดินทางไปยังอเมริกา เพื่อที่ดินผืนใหม่พร้อมกับเขา เมื่อมาถึงบอสตัน โจเซฟ ได้หาที่อยู่และยังแสดงให้เห็น อีกว่าเขาชอบต่อยมวยด้วยมือเปล่า ชัยชนะของทั้งสองก็ต้องพังทลายลงเมื่อทั้งคู่ถูกจับโยนออกไปให้เผชิญกับความ เหน็บหนาว ออกอากาศทาง ไทยเธียเตอร์ ช่อง ThaiPBS