The Choice

The Choice

The Choice

The Choice (ถ้าเลือกได้ คือรักเธอ)
เมื่อ แก๊บบี้ นักเรียนแพทย์ได้ย้ายที่อยู่มาอาศัยข้างบ้านกับ ทราวิส หนุ่มเจ้าสำราญผู้เพียบพร้อม แต่ไม่เคยคิดจะใช้ชีวิตคู่กับใคร ทั้งสองก็ได้แบ่งประสบการณ์ชีวิตและสานสัมพันธ์จนก่อให้เกิดความผูกพันที่หักห้ามใจไม่ได้ และแล้วทราวิสก็เจอคนที่ใช่ในชีวิตแม้แก๊บบี้จะคู่หมั้นอยู่แล้วก็ตาม ความสัมพันธ์ระหว่างเธอและทราวิสจึงถูกท้าทายด้วยโชคชะตา และถูกทดสอบด้วยระยะเวลาว่าพวกเขาจะรักกันจะได้นานแค่ไหน
The Choice (ถ้าเลือกได้ คือรักเธอ)