Don’t Knock Twice

Don't Knock Twice

Don’t Knock Twice

Don’t Knock Twice (เคาะสองที อย่าให้ผีเข้าบ้าน) สองแม่ลูก เจส และโคลอี้ ที่กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหลังผู้เป็นแม่เข้ารับการบำบัดยาเสพติด และขณะเดียวกันฝ่ายลูกสาวก็ได้ไปลองดีเคาะประตูบ้านที่เชื่อกันว่าเจ้าของบ้านที่เสียชีวิตไปแล้วเป็นแม่มดที่คอยจับมนุษย์ไปสู่นรก ส่งผลให้สองแม่ลูกต้องฝ่าฟันทั้งเรื่องความรักความเข้าใจในสถาบันครอบครัว ตลอดจนต้องเสาะหาความจริงเกี่ยวกับสิ่งเร้นลับ เพื่อยับยั้งไม่ให้มันคุกคามมากไปกว่านี้