Proud Mary

Proud Mary

Proud Mary

แมรี่ หญิงสาวผิวสี ต้องทำงานที่เสี่ยงกับชีวิตเป็นอย่างมาก จนกระทั่งเธอทำเพื่อเด็กชายคนหนึ่งเท่านั้น