Jumanji Welcome to the Jungle

Jumanji Welcome to the Jungle

Jumanji Welcome to the Jungle

Jumanji Welcome to the Jungle (เกมดูดโลก บุกป่ามหัศจรรย์) จูแมนจี้ กลับมาในรูปแบบวิดีโอเกม ให้เลือกตัวละครแล้วจะถูกดูดเข้าไปผจญภัยในโลกของเกมที่ถูกเซตฉากหลังเป็นป่าที่เต็มไปด้วยอันตราย