Little Boy

Little Boy

Little Boy

เรื่อง Little Boy (ลิตเติ้ล บอย) เมื่ออายุได้ 7 ขวบ สหรัฐอเมริกาประกาศสงครามกับญี่ปุ่น พ่อของเพพเพอร์ถูกเกณฑ์ ไปร่วมรบในสมรภูมิสงครามโลกครั้งที่ 2 ข่าวลือกันว่า ใครที่ไปร่วมรบจะไม่มีวันได้กลับมา เพพเพอร์กระวนกระวายใจว่าคนที่เขารักมากที่สุดในโลกจะหายสาบสูญไปตลอดกาล วันหนึ่งเพพเพอร์ได้บังเอิญไปเห็นข้อความในพระคัมภีร์ไบเบิ้ล เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดมัสตาร์ดเมล็ดหนึ่ง ท่านจะสั่งภูเขานี้ว่า จงเลื่อนจากที่นี่ไปที่โน่น มันก็จะเลื่อน และไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับท่านเลย เพพเพอร์จึงบอกตัวว่า จะต้องเชื่อว่าพ่อจะต้องกลับมา