Where Hope Grows

Where Hope Grows

Where Hope Grows

Where Hope Grows (แสงแห่งความหวัง) เป็นเรื่องราวแห่งแรงบันดาลใจในการค้นหาการไถ่บาปผ่านมิตรภาพ ความหวัง และความรัก คาลวิน แคมป์เบลเป็นอดีตนักเบสบอลมืออาชีพซึ่งมีปัญหาในชีวิต Where Hope Grows (แสงแห่งความหวัง) ชีวิตของเขาเริ่มมีความหมายใหม่หลังจากได้พบโพรดิวส์ ชายหนุ่มที่เป็นดาวน์ซินโดรมและทำงานอยู่ในร้านขายของชำแถวบ้าน ขณะที่มิตรภาพของพวกเขาพัฒนามากขึ้น คาลวินก็เข้าใจว่าบางครั้งความหวังก็สามารถเบ่งบานได้ในที่ที่ไม่คาดคิดที่สุด