The Woman in Black 2 Angel of Death

The Woman in Black 2  Angel of Death

The Woman in Black 2 Angel of Death

The Woman in Black 2 Angel of Death เป็นหนังผีแนวย้อนยุคภาคต่อที่หลอนพอใช้ ซึ่งทางที่ดีอยากแนะนำให้ไปดูภาคแรกมาก่อนจะได้เข้าใจในตัวผีหญิงชุดดำมากยิ่งขึ้น!!