ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ ปิดทองหลังพระ

ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ ปิดทองหลังพระ

ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ ปิดทองหลังพระ

ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา ปิดทองหลังพระ ตอน ความฝันอันสูงสุด เป็นเรื่องราวของวีรกรรมของวีรชนผู้เสียสละชีพเพื่อชาติ? ข้าราชบริพารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยเป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นเพื่อเชิดชูวีรกรรมของวีรชนผู้กล้า ผู้เสียสละ โดยนำเค้าโครงเรื่องมาจากชีวประวัติบุคคล 2 วีรชน ผู้กองแคน ร.ต.อ.ธรณิศ ศรีสุข หมวดตี้- ร.ต.ต.กฤติติกุล บุญลือ และวีรชนผู้กล้าจากทหารตำรวจอีกหลายคนในชื่อตอน ความฝันอันสูงสุด